Προϊόντα

Riper

Ρίπερ και Ρίπερ με δίσκους. Φερόμενος υπεδαφοκαλλιεργητής τύπου βύσωνα με δίσκους ΒΤ &  YBBT ΜΕ 3-5-7-9-11 Νύχια. HP 60-200

Αντλητικά Συγκροτήματα

Αντλητικα συγκροτήματα πάντως τύπου

Άροτρα

Άροτρα συμβατικά και αναστρεφόμενα από 10" - 14" - 16" και 3 - 4 - 5 Υνια με τροχούς και άνευ τροχών.

Αυλακωτήρες

Αυλακωτήρας γαιών για την διάνοιξη αποστραγγιστικών καναλιών με ροτορα 3 η 4 μαχαιριών

Γερανοί

Γερανοί ανυψώσεως υδραυλικοί η μηχανικοί με ένα η δυο βελόνια ποδαρικά στήριξης και βάση για big bag.

Δεξαμενές μεταφοράς υγρών

Δεξαμενές μεταφοράς υγρών με διαμερίσματα ίνοξ η αλουμινίου πάντως τύπου διαστάσεων.

Καλλιεργητές

Καλλιεργητές τύπου cisal και με ελατήρια 25*20 30*30 35*35 και αναδιπλωμένους και καλλιεργητές προετοιμασίας με 2 σειρές κυλίνδρων HP 70-200.

Καταστροφείς χόρτων

Καταστροφείς χόρτων 100Μ 120Μ 150Μ 180Μ 200Μ HP 40- 100

Κλαδοσυλλέκτες

Κλαδοσυλλέκτες υδραυλικοί 2.50 Μ

Κοχλιομεταφορείς

Κοχλιομεταφορεις με συλώ η χωρίς με μεταβλητό ύψος για πάντως τύπου δημητριακών

Πλατφόρμες παντός τύπου

Πλατφόρμες ανατρεπόμενες, μεταφοράς γεωργικών προϊόντων με φρένα, πτυσσόμενα παραπέτα, φώτα, υδρ. πόδι διαστάσεων από 2,50 - 8,00 με 1- 2 άξονες με μονά και διπλά λάστιχα Tipping

Δισκοσβάρνες

Δισκοσβάρνες Αμπελουργικές - Δεντροκομικές

Δισκοσβάρνες τύπου Λάμδα

Δισκoσβαρνα τύπου Λάμδα 18 -20 -22 FULL HYDRAULIC HP Από 80 – 200

Δισκοσβάρνες Σπαστές

Πολύδισκα

Πολυδισκο τύπου λ (LGM)

Πολυδισκο τύπου λ (LGM) σταθερό αναδιπλωμένο 24' - 26' - 28' Full Hydraulick HP από 100 - 350

Πρέσες ξύλων

Πρέσα ξύλων με κίνηση απο παρτικοφ η με τριφασικό μοτέρ με χειριστήριο μηχανικό ή ηλεκτροϋδραυλικό εως 40 τόνους δύναμη.

Ταινίες Μεταφοράς

Ταινίες για μεταφορά γεωργικών προϊόντων και συσκευασία με ρυθμιζόμενο ύψος και ταχύτητα.

Τρυπάνι Γαιών - Αρίδι

Τρυπάνι γαιών - αρίδι διαφόρων διαμετρημάτων με μετατόπιση η χωρίς με υδραυλική πίεση η χωρίς.

Φερόμενοι Ισοπεδωτές

Φερόμενοι Ισοπεδωτές

Φερόμενος ισοπεδωτής & αυλακωτής και προωθητής Γαιών υδραυλικός & μηχανικός από 1.50 2.00 3.00 και με τροχούς.

Ισοπεδωτές B & G

Ισοπεδωτές BG LSR 2.50-4.40 LSR 2.70-5.00 LSR 3.50-6.00 HP 100-300.

Ισοπεδωτές με χρήση Laser

Ισοπεδωτες με χρηση Lazer LSr 2.50-4.40 LSR 2.70- 5.00 LSR 3.50-6.00 HP 100-300.

Ψεκαστικά παντός τύπου

Ψεκαστικά παντός τύπου αναρτώμενα και συρόμενα (τουρμπίνες) από 500-3,000 lt με ηλεκτρονικό χειριστήριο η απλό.

Κύλιση προς τα επάνω