Εταιρεία

Η εταιρεία

Η Κ. Χουλιαράς TigerEngineering είναι μία δυναμική ευέλικτη εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή αγροτικών μηχανημάτων προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών της. Χάρη στη συνεχή συνεργασία μας με τον αγρότη και το σχεδιασμό πρωτοπόρων και καινοτόμων προϊόντων τα μηχανήματα μας έχουν γίνει απαραίτητα στην Ελληνική Γεωργία.

Γνωρίζοντας την ιδιομορφία των Ελληνικών αγρών έχουμε τη  δυνατότητα να επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά για την κατασκευή των μηχανημάτων μας τα όποια τα καθιστούν άτρωτα σε υψηλές καταπονήσεις.

Η φιλοσοφία της εταιρίας είναι να προσφέρει μοναδικά μηχανήματα πιστοποιημένης ποιότητας (ISO 9001) & (CE), την οποία εγγυάται η τεχνογνωσία, η εμπειρία και η εξειδίκευση του προσωπικού της.

Η παραγγελίες παραδίδονται με δικά της μεταφορικά μέσα, στην εσωτερική αγορά.

Ιστορία

Η εταιρεία Κ.Χουλιαράς ΤigerEngineering είναι μια πρωτοπόρα επιχείρηση στη κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων. 

Από το 1977 με ιδρυτή της τον Κωνσταντίνο Χουλιαρά ξεκίνησε να κατασκευάζει τα πρώτα γεωργικά μηχανήματα που αποτελούσαν σημαντικές τεχνικά ανακαλύψεις για το τομέα της γεωργικής επιστήμης. Δημιούργησε έτσι μια από τις πρώτες βιομηχανικά οργανωμένες εταιρίες στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας.
Με τη συνεχή παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις και εξαγωγές η εταιρία Χουλιάρας ΤigerEngineering  έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο όνομα τόσο στην εγχώρια όσο και στη παγκόσμια αγορά.

Σήμερα η δεύτερη γενιά της Κ.Χουλιαράς ΤigerΕngineering αριθμώντας 40 χρόνια εμπειρίας στο τομέα τις κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων  συνεχίζει την ανάπτυξη καινοτόμων γεωργικών εργαλείων σε καινούργιες εγκαταστάσεις χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής ανοίγοντας έτσι το δρόμο σε καινούργιες αγορές με μοναδικό της γνώμονα την καλλιέργεια της επιτυχίας.

Κύλιση προς τα επάνω